Życie jest piękne

Życie jest piękne

Komedia, której głównym tematem jest... holocaust. Błaznowaty wieśniak przybywa do dużego miasta w Toskanii, zakłada rodzinę. Wybucha wojna, wkraczają Niemcy, wieśniak, jako pół-Żyd trafia do obozu koncentracyjnego wraz z najbliższą rodziną. Próbuje jednak przekonać syna, że pobyt w obozie jest jedynie pewną formą zabawy dla dorosłych
1997-12-20

Language Release Format Downloads Date
Czech sub 1113
Czech sub 729
Czech sub 7514
Greek srt 8502
Bulgarian sub 659
Bulgarian sub 659
Portuguese sub 1941
Spanish sub 1202
Greek srt 1307
Portuguese srt 1706
Greek srt 1440
Slovenian srt 639
Romanian sub 2925
Romanian sub 2925
Hebrew srt 990
Spanish sub 863
English srt 8026
English srt 8026
Swedish txt 990
Spanish sub 274
Spanish sub 534
French srt 1759
Portuguese srt 1861
Romanian txt 828
Spanish srt 820
Spanish srt 820
Greek txt 325
Portuguese sub 799
Portuguese sub 799
Spanish srt 656
Spanish srt 656
Czech sub 752
Italian srt 3531
Italian srt 3531
Spanish sub 3338
Romanian sub 9311
Spanish txt 1467
Czech srt 320
Czech srt 320
French srt 601
Norwegian srt 5167
Greek sub 1845
Hungarian srt 7787
Spanish srt 563
Serbian sub 4433
Dutch srt 5773
Croatian sub 2508
Croatian sub 2508
Bulgarian srt 136
Bulgarian srt 136
Greek txt 1485
French sub 1680
Arabic srt 8061
French srt 699
Portuguese srt 8579
Slovenian srt 274
Estonian srt 6026
Estonian srt 132
Estonian srt 132
Slovenian srt 109
Slovenian srt 109
Slovenian srt 360
Slovenian srt 360
Dutch srt 699
Dutch srt 699
Slovenian srt 3841
Slovenian srt 3841
Spanish srt 470
Spanish srt 699
Croatian srt 2031
Croatian srt 1686
Croatian srt 1686
Slovenian sub 136
Slovenian sub 136
Croatian srt 7322
Dutch srt 3750
Dutch srt 1200
Dutch srt 1200
Polish sub 7387
Spanish srt 3976
Finnish srt 6629
Dutch srt 12505
Portuguese (BR) srt 4287
Portuguese (BR) srt 4287
Spanish
Leo
ssa 405
Italian srt 12579
Portuguese (BR) srt 5421
Polish tmp 124
Polish sub 140
Polish sub 226
Polish tmp 398
Bulgarian srt 142
Hebrew srt 169
Hebrew sub 89
Hebrew sub 89
Hebrew srt 1736
Hebrew srt 320
Hebrew srt 320
Romanian srt 486
English sub 5117
English sub 3990
English sub 3990
English sub 1604
English sub 1604
Spanish sub 1690
Polish srt 512
Hebrew srt 281
French srt 10369
Spanish srt 1681
Chinese srt 7942
Chinese srt 7942
English srt 20417
Slovenian srt 145
Portuguese (BR) sub 10976
English srt 2135
English srt 2135
Romanian srt 528
Romanian srt 528
Polish tmp 514
Spanish srt 2793
Polish sub 737
Hebrew srt 6360
Polish sub 674
Polish tmp 176
Romanian sub 2683
Polish tmp 700
Greek srt 629
Czech srt 877
Hebrew srt 231
German srt 7807
French srt 2117
Czech srt 923
Portuguese (BR) srt 648
English srt 2692
Polish tmp 320
English sub 43589
Portuguese srt 4505
Portuguese srt 2092
Bulgarian srt 314
Bulgarian srt 314
Serbian srt 534
Macedonian srt 5597
Turkish srt 8865
Romanian srt 926
Greek srt 1424
Hungarian srt 660
Spanish srt 522
Bosnian sub 6227
Slovenian srt 219
Greek srt 3782
Indonesian srt 5995
Slovenian srt 284
Bulgarian srt 6416
Hebrew srt 932
Greek srt 2414
Portuguese (BR) srt 1059
Portuguese (BR) srt 1307
English srt 21069
Turkish sub 319
Turkish sub 319
Russian srt 5248
Czech srt 223
Spanish srt 2499
Romanian srt 2036
Portuguese srt 3022
Bosnian sub 397
Romanian srt 136
Czech srt 105
Spanish srt 1702
Bosnian srt 118
Slovenian srt 49
Portuguese srt 1188
Hungarian srt 703
Portuguese srt 910
Turkish sub 1635
Hebrew srt 205
Portuguese (BR) srt 4760
English srt 4643
Polish sub 406
Bosnian srt 191
Romanian srt 3089
Polish srt 415
Portuguese srt 1673
Turkish srt 61
Turkish srt 61
Portuguese (BR) srt 1385
Bosnian srt 274
Bulgarian srt 148
Danish srt 6478
Dutch srt 3300
English srt 1921
French srt 1964
Greek srt 1928
Hungarian srt 667
Russian srt 243
Swedish srt 4580
Portuguese (BR) srt 6896
Polish srt 652
Spanish srt 1009
Finnish srt 1082
Hebrew srt 622
Romanian srt 488
Czech srt 325
Dutch srt 2540
Finnish srt 383
French srt 1181
Greek srt 1110
Croatian srt 689
Norwegian srt 511
Polish srt 527
Portuguese srt 2079
Romanian srt 571
Spanish srt 742
Swedish srt 286
Turkish srt 800
Chinese srt 247
Chinese srt 112
English srt 2240
English srt 8096
Serbian srt 889
English srt 1157
Norwegian srt 275
Portuguese (BR) srt 1489
Spanish srt 414
Bosnian srt 188
Romanian sub 130
Romanian sub 127
Romanian sub 126
Romanian sub 129
Bosnian srt 119
Hebrew srt 193
Spanish srt 1706
Portuguese srt 765
Spanish srt 344
Estonian srt 120
Serbian srt 30
Czech srt 676
Bosnian srt 25
Portuguese (BR) srt 889
Arabic srt 2786
Spanish srt 839
Turkish srt 27
Turkish srt 27
Serbian srt 121
Portuguese (BR) srt 2483
Chinese srt 126
Spanish srt 9951
English srt 831
Portuguese srt 2588
Arabic srt 1089
Turkish srt 281
Turkish srt 100
Turkish sub 46
Turkish sub 26
Turkish sub 26
Turkish srt 31
Turkish srt 31
Turkish sub 30
Turkish sub 30
Turkish sub 70
Turkish sub 70
Turkish sub 39
Turkish sub 42
Serbian srt 115
Serbian srt 58
Serbian srt 58
Bosnian srt 74
Serbian sub 59
Bosnian srt 13
Serbian srt 113
Bosnian srt 121
English srt 2670
Czech srt 165
English srt 1322
Portuguese (BR) srt 450
French srt 789
Turkish srt 85
Portuguese (BR) srt 1061
Romanian srt 103
Swedish srt 161
Chinese (simplified) srt 132
Arabic srt 464
Malayalam srt 5422
Persian srt 5456
Swedish srt 440
Slovak srt 4834
German srt 623
Russian srt 137
Polish srt 367
Serbian srt 107
Chinese (simplified) srt 112
Chinese (simplified) srt 112
Chinese (simplified) srt 112
Chinese (traditional) srt 3334
Croatian srt 681
Croatian srt 257
Vietnamese srt 3258
Albanian srt 3597
English srt 4255
Polish sub 117
Polish mpl 52
Polish tmp 103
Polish sub 314
Hebrew sub 78
Portuguese sub 375
Croatian srt 78
Indonesian srt 70
Croatian tmp 85
Bengali srt 74
Spanish srt 29
English srt 81