New!

Protect your privacy with the world's most advanced ad blocker

Download now Learn more

ריק גריימס הוא שוטר המתעורר בבית החולים ומגלה שמתים מהלכים השתלטו על העולם והוא בין היחידים שניצלו. הוא יוצא למסע ברחובות השוממים והריקים של ארה"ב יחד עם קבוצת ניצולים קטנה. המצב הולך ונעשה קודר ומבעית, והייאוש משתלט על קבוצת הניצולים ודוחף אותם לקצה של אי שפיות. בכל סיבוב הם נתקלים במחזות אימה קשים מנשוא, גם כשמודבר במתים המהלכים וגם כשמדובר באנושיים, פזורים בכל מיני מקומות, הנאבקים לשמור על צלם אנוש. גם בתוך הקבוצה יתעוררו בעיות להישאר מלוכדים, ולחלקם יתרחשו דברים קשים.

  • המתים המהלכים כתוביות
  • כתוביות המתים המהלכים
  • המתים המהלכים עונה 7 כתוביות
  • המתים המהלכים
  • the walking dead כתוביות
  • המתים המהלכים עונה 4
  • מתים מהלכים עונה 4
  • המתים המהלכים עונה 4 פרק 13
  • המהלכים המתים
  • מתים מהלכים