עידן הקרח

עידן הקרח

לפני עשרים אלף שנה, בתחילתו של עדין הקרח, מביא הגורל 3 יצורים לגמרי לא מתאימים להתאחד להרפתקה של חייהם. סיד, "עצלן" מצחיק וקשקשן, מנפרד - ממותה שעיר ומדוכדך, ודייגו - נמר מרושע בעל ניבים חדים, חוברים יחד בחוסר רצון כדי להשיב תינוק אדם שאבד לאביו משבט האדם הקדמון. לפני שמסעם המופלא מגיע לסופו, עוברת השלישייה הבלתי אפשרית הזו דרך מלכודת לבה, מנהרות קרח מסוכנות ואף פוגשת בסנאי פרה היסטורי בשם סקראט שמנסה נואשות לקבור את הבלוט שלו.
2002-03-10

Language Release Format Downloads Date
Swedish sub 9737
Slovak sub 962
Czech sub 895
Czech sub 200
Czech sub 76
Czech sub 144
Czech sub 294
Czech txt 57
Czech txt 11210
Czech txt 11210
Czech sub 602
Czech sub 413
Czech sub 196
Czech sub 134
Czech sub 134
Czech sub 134
Spanish sub 164
Spanish sub 164
Spanish sub 566
Spanish sub 566
Spanish srt 894
English sub 708
English sub 708
Romanian sub 73
Romanian sub 73
Spanish sub 56
Spanish sub 56
Bulgarian sub 115
Romanian sub 625
Spanish sub 57
Spanish sub 57
Bulgarian srt 132
Bulgarian srt 132
Spanish sub 56
Spanish sub 56
Croatian sub 798
Croatian sub 798
Spanish sub 61
Spanish sub 61
Spanish sub 214
Dutch sub 435
Turkish sub 73
Czech sub 79
Spanish sub 132
Dutch sub 181
English srt 3099
Brazilian srt 1105
Spanish sub 72
Croatian sub 4211
Hebrew srt 357
French sub 208
Portuguese sub 664
French sub 372
Spanish sub 78
Swedish srt 211
Spanish sub 67
Spanish sub 67
Romanian sub 3927
Danish srt 357
Brazilian srt 352
English sub 3238
Bulgarian sub 93
Brazilian sub 305
Croatian sub 281
Russian srt 470
Romanian sub 62
Brazilian srt 1325
Czech sub 67
Czech sub 76
Finnish srt 1062
Czech sub 66
Croatian sub 1199
Brazilian sub 284
Czech sub 85
Slovak sub 78
Portuguese sub 275
Czech sub 61
Czech sub 75
Spanish sub 85
Spanish sub 85
Latvian srt 124
Slovenian sub 943
Danish sub 114
Greek sub 535
Lithuanian sub 766
Hebrew sub 123
Romanian sub 1923
Bulgarian sub 381
Portuguese (BR) srt 530
English txt 1493
Greek srt 974
Portuguese srt 813
Spanish sub 74
Portuguese srt 857
Italian srt 862
Romanian sub 56
English srt 1120
Italian srt 240
Turkish sub 59
Czech sub 60
Finnish srt 289
Greek srt 250
French srt 361
English srt 683
Serbian sub 514
Dutch srt 912
Macedonian sub 1100
Spanish sub 66
Romanian sub 2727
Greek srt 303
Romanian sub 2791
Portuguese sub 267
Greek srt 611
Brazilian sub 340
Brazilian sub 1397
Serbian sub 273
Spanish sub 104
Arabic sub 957
Croatian sub 1771
Finnish srt 328
English sub 1354
Latvian srt 147
Latvian srt 147
Latvian srt 147
Slovenian sub 245
Portuguese sub 200
Czech sub 50
Latvian srt 7725
Portuguese sub 292
Turkish sub 800
Turkish sub 284
Turkish sub 59
Turkish sub 96
Serbian sub 225
Turkish sub 156
Turkish srt 243
Danish srt 164
Swedish srt 60
Romanian sub 2055
Latvian srt 738
Arabic sub 186
Arabic sub 186
Portuguese (BR) txt 1146
English srt 3974
Czech sub 96
Czech sub 96
Spanish sub 221
Spanish sub 221
Czech sub 229
Czech sub 151
Czech sub 151
Spanish sub 159
Spanish sub 159
Spanish srt 211
Romanian sub 216
Spanish sub 115
Arabic srt 2361
Dutch srt 1116
French srt 4926
Dutch srt 212
Dutch srt 212
Spanish sub 121
Czech sub 173
Spanish srt 212
Hebrew sub 217
French sub 394
Romanian sub 3080
Czech srt 93
Dutch srt 339
Czech sub 120
English srt 870
Italian srt 403
Swedish sub 838
Swedish sub 838
English srt 773
Danish srt 2284
Norwegian srt 177
Czech sub 248
Slovak sub 7250
Czech sub 75
Dutch srt 317
Czech sub 144
Czech srt 1058
German srt 765
German srt 765
Czech sub 616
Czech srt 1348
Czech sub 63
English sub 1856
Norwegian sub 740
Romanian sub 2339
English srt 1211
Czech sub 63
Spanish sub 85
Romanian sub 2262
Slovak sub 93
Czech sub 64
English sub 2452
Portuguese sub 783
Spanish sub 136
Serbian sub 528
English sub 2326
Czech sub 83
French srt 629
Spanish srt 486
Romanian sub 142
Spanish srt 574
Czech sub 107
Romanian sub 92
Italian sub 1091
Polish sub 1355
Croatian sub 1046
Slovak txt 492
Arabic sub 867
Russian srt 188
Czech sub 56
Russian srt 216
Swedish srt 61
Czech sub 89
Czech sub 116
Turkish sub 108
Slovenian sub 497
Macedonian sub 385
Arabic srt 551
English sub 645
Greek srt 336
Brazilian sub 100
Brazilian sub 100
Spanish sub 260
Turkish sub 79
Turkish sub 79
Hebrew sub 1083
Hungarian srt 1182
French srt 417
Russian srt 777
Portuguese srt 445
Brazilian sub 121
Brazilian sub 121
English srt 475
Greek srt 385
Bulgarian sub 62
French srt 222
English srt 1225
English srt 421
Turkish sub 887
Romanian sub 833
Chinese srt 313
Portuguese srt 331
Norwegian srt 218
Romanian sub 885
Brazilian srt 1357
Swedish srt 70
Portuguese sub 224
Finnish srt 348
Finnish srt 382
English sub 433
Swedish sub 328
English sub 1175
Slovenian sub 257
Spanish srt 92
Icelandic srt 629
Arabic ssa 338
English srt 3445
Romanian sub 57
Dutch sub 166
English srt 668
Romanian sub 1879
Brazilian sub 163
Russian srt 8601
Romanian sub 582
Chinese srt 328
Portuguese sub 241
Slovak sub 69
French sub 759
English srt 493
Serbian srt 1238
English sub 1259
Portuguese sub 533
Slovenian srt 7354
Croatian sub 1389
Bulgarian sub 40
Spanish srt 131
Portuguese sub 522
Slovak sub 151
Norwegian srt 206
Dutch srt 416
Portuguese sub 729
Romanian sub 1944
Estonian sub 899
Finnish sub 749
Finnish srt 1411
Portuguese srt 918
Portuguese srt 1401
Spanish sub 75
Spanish ssa 88
Czech sub 78
Spanish sub 93
Spanish sub 118
German srt 844
Arabic srt 349
Slovenian srt 487
Slovenian srt 918
Dutch srt 6710
Arabic srt 752
Arabic srt 539
Arabic srt 539
Arabic srt 162
Arabic srt 162
Brazilian sub 10857
Bulgarian sub 174
Danish srt 429
Dutch srt 245
Dutch srt 167
English srt 1593
Estonian sub 206
Estonian sub 8646
Greek sub 1534
Hebrew sub 131
Lithuanian sub 7572
Norwegian srt 1457
Spanish sub 592
Swedish sub 338
Turkish srt 416
Turkish sub 108
Turkish sub 236
Dutch srt 561
Dutch srt 971
Dutch srt 1181
Romanian sub 2276
Romanian sub 1761
Slovenian srt 336
Slovenian srt 336
Serbian sub 862
Hebrew sub 1013
Bulgarian sub 473
Turkish sub 231
Arabic srt 1292
Arabic srt 1292
Serbian sub 785
Portuguese srt 4268
English srt 2601
Vietnamese srt 8260
English srt 3143
English srt 5684
Czech srt 279
Czech srt 480
German srt 14485
English srt 20061
Polish tmp 263
Polish tmp 86
Polish tmp 141
Polish tmp 141
Polish tmp 86
Polish tmp 78
Polish tmp 78
Polish tmp 203
Polish tmp 91
Polish tmp 107
Polish sub 154
Polish sub 222
Hebrew srt 10198
Polish tmp 10921
Spanish sub 2107
Hungarian srt 8919
Spanish sub 272
French srt 1394
Swedish srt 211
French srt 1646
Spanish srt 2020
Portuguese srt 14082
Romanian sub 263
Slovenian srt 1022
Chinese (simplified) srt 8982
English srt 18771
English srt 21032
Spanish srt 1514
Greek srt 550
Spanish srt 796
French srt 11487
Malay srt 9074
English srt 37702
Dutch srt 1655
Slovenian srt 43
English srt 5075
Spanish srt 4284
Hebrew srt 1767
Romanian srt 3262
Icelandic srt 7777
Romanian srt 20570
Greek srt 3926
Romanian sub 2918
Swedish srt 7689
Greek srt 1718
Hebrew srt 961
Romanian sub 997
Romanian sub 6055
Estonian sub 181
Serbian srt 8073
Spanish srt 399
Portuguese srt 3299
English sub 2256
English srt 6104
Czech srt 255
Romanian sub 3361
Polish tmp 443
Finnish sub 10210
Polish tmp 625
Persian srt 8840
Bulgarian sub 3052
Bulgarian sub 3052
Indonesian srt 9566
English srt 4272
Swedish srt 109
Serbian sub 799
Romanian srt 2043
Dutch srt 1523
Finnish srt 1527
Indonesian srt 1103
Turkish srt 756
Spanish srt 1108
English srt 5078
Romanian srt 443
Bosnian sub 8792
Czech srt 425
Serbian srt 652
Portuguese srt 1064
Dutch srt 26666
Spanish srt 227
English srt 2259
Romanian srt 113
Dutch srt 970
Dutch srt 970
Dutch srt 970
Greek srt 2127
Portuguese (BR) srt 452
Arabic srt 465
Persian srt 187
Turkish srt 98
Croatian srt 1517
Romanian srt 1748
Turkish srt 231
Turkish srt 7780
Spanish srt 250
Romanian srt 1823
Serbian srt 86
Serbian srt 86
Serbian srt 389
Arabic srt 298
Hebrew srt 195
Estonian sub 569
Slovenian srt 232
Romanian srt 3017
Serbian srt 139
Hebrew srt 621
Brazilian srt 8331
Slovenian srt 97
Spanish ssa 135
Spanish ssa 111
Bulgarian srt 74
Romanian srt 437
Hebrew srt 369
Arabic srt 1067
Romanian srt 1666
Serbian srt 89
English srt 1075
Portuguese (BR) srt 1351
Bulgarian srt 45
Serbian srt 70
Czech srt 116
English srt 57895
Romanian srt 430
Macedonian srt 8206
Slovenian srt 428
Slovenian srt 91
Portuguese (BR) srt 514
Croatian srt 389
Croatian srt 1679
Croatian sub 76
Bulgarian srt 148
Spanish srt 541
Croatian srt 1121
Spanish srt 191
Turkish srt 163
Slovenian srt 140
Romanian srt 56
Serbian srt 100
Serbian srt 61
Turkish srt 94
Arabic sub 422
Serbian srt 98
English srt 2639
Romanian srt 92
Serbian sub 100
Turkish srt 133
Bulgarian sub 60
Bulgarian sub 53
Romanian srt 120
Romanian srt 398
Portuguese srt 1585
Serbian srt 335