ללא גבולות העונה 1 פרק 11 פוסטר

Episode 11

When Agent Casey Rooks and his SWAT team skim 80 NZT pills for themselves from the recovery of stolen inventory, it starts an internal investigation that is viewed through the shifting perspectives of Brian’s immediate circle at the FBI.
2015-12-15

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Croatian srt 661
Croatian srt 218
English srt 61946
English srt 29236
English srt 12484
Spanish srt 11185
Dutch srt 11622
Portuguese (BR) srt 10175
French srt 8128
Greek srt 4977
English srt 5162
Croatian srt 4435
Hebrew srt 4495
Finnish srt 3955
Arabic srt 3849
English srt 4022
Dutch srt 3474
Croatian srt 3307
Romanian srt 2864
Turkish srt 2355
Spanish srt 2215
Italian srt 2058
Bulgarian srt 1928
Hungarian srt 1791
French srt 1663
English srt 1345
Polish srt 1403
Danish srt 1396
Czech srt 1209
Portuguese srt 1214
Arabic srt 963
Chinese (simplified) srt 798
Polish mpl 531
Hebrew srt 477
Polish srt 447
Polish sub 402
Croatian srt 398
Czech srt 354
Romanian srt 283
Arabic srt 248
Italian srt 236
Greek srt 225
Estonian srt 205
Turkish srt 198
Italian srt 172
Indonesian srt 151
Serbian srt 154
Hebrew srt 146
Portuguese srt 132
Hungarian srt 123
Polish mpl 112
Italian srt 103
Serbian srt 104
Czech srt 76
Hebrew srt 71
Italian srt 70
Persian srt 69
Korean srt 65
Slovenian srt 65
Italian srt 53
Serbian srt 17
English srt 10
Chinese (traditional) srt 7
Portuguese (BR) srt 2387
Portuguese (BR) srt 1939
Russian srt 828
Italian srt 123