ללא גבולות העונה 1 פרק 11 פוסטר

Episode 11

When Agent Casey Rooks and his SWAT team skim 80 NZT pills for themselves from the recovery of stolen inventory, it starts an internal investigation that is viewed through the shifting perspectives of Brian’s immediate circle at the FBI.
2015-12-15

Language Release Format Downloads Date
Croatian srt 679
Croatian srt 223
English srt 63069
English srt 29643
English srt 12640
Dutch srt 11902
Spanish srt 11343
Portuguese (BR) srt 10246
French srt 8266
English srt 5432
Greek srt 5055
Hebrew srt 4631
Croatian srt 4476
English srt 4114
Finnish srt 3986
Arabic srt 3949
Croatian srt 3394
Dutch srt 3536
Romanian srt 2930
Turkish srt 2383
Spanish srt 2257
Italian srt 2083
Bulgarian srt 1958
Hungarian srt 1815
French srt 1687
Polish srt 1427
Danish srt 1429
English srt 1385
Portuguese srt 1365
Czech srt 1232
Arabic srt 994
Chinese (simplified) srt 817
Polish mpl 541
Hebrew srt 487
Polish srt 455
Polish sub 408
Croatian srt 420
Czech srt 357
Romanian srt 296
Arabic srt 267
Greek srt 245
Italian srt 239
Turkish srt 214
Estonian srt 214
Portuguese srt 203
Italian srt 173
Indonesian srt 165
Hebrew srt 160
Serbian srt 165
Hungarian srt 129
Polish mpl 120
Serbian srt 117
Italian srt 104
Hebrew srt 83
English srt 85
Czech srt 78
Korean srt 75
Italian srt 73
Persian srt 73
Slovenian srt 71
Italian srt 54
Serbian srt 27
Chinese (traditional) srt 10
Portuguese (BR) srt 2405
Portuguese (BR) srt 1970
Russian srt 841
Italian srt 125