Αγώνες Πείνας: Επανάσταση - Μέρος I

Αγώνες Πείνας: Επανάσταση - Μέρος I

Η Κάτνις Έβερντιν διστακτικά ηγείται των περιφερειών της Πάνεμ σε επανάσταση εναντίον της Κάπιτολ. Καθώς η εξέγερση απειλεί την καταστροφή των υπολοίπων περιφερειών από την Κάπιτολ, η Κάτνις πρέπει να αναρωτηθεί ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και τι επιβάλλεται να γίνει, καθώς μόνο στα δικά της χέρια κρατιέται η ισορροπία της χώρας. Οι Αγώνες Πείνας μόλις γνώρισαν το τέλος τους και η Κάτνις έχει επιστρέψει στην Περιοχή 13. Με την καθοδήγηση της Προέδρου Κόιν, και τους πιστούς της φίλους, θα προσπαθήσει να σώσει τον Πίτα, και το έθνος ολόκληρο με το θάρρος της.
2014-11-18

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Russian srt 2016
Serbian srt 2244
Croatian srt 2953
Portuguese srt 1258
Spanish srt 4711
Hebrew srt 2414
Indonesian srt 6700
Romanian srt 299
Spanish srt 28739
Hebrew srt 8598
Portuguese (BR) srt 577719
Czech srt 5672
Serbian srt 2741
Romanian srt 5941
Romanian srt 1891
Romanian srt 2891
Croatian srt 3050
Romanian srt 2960
Turkish srt 2155
Bulgarian srt 2037
Polish srt 2989
Hebrew srt 1710
Chinese (traditional) srt 285253
Chinese (simplified) srt 469258
Greek srt 5062
Polish tmp 805
Serbian srt 455
Arabic srt 20279
Persian srt 1254
Portuguese (BR) srt 4091
Portuguese (BR) srt 7218
Bulgarian srt 8227
Portuguese (BR) srt 4010
Croatian srt 723
Polish srt 763
Swedish srt 1925
Romanian srt 900
Spanish srt 7652
Dutch srt 17956
Portuguese (BR) srt 43674
Dutch srt 32547
Swedish srt 12685
Dutch srt 10497
Romanian srt 2060
Finnish srt 12309
Polish srt 5739
Turkish srt 2237
Danish srt 3407
Czech srt 4378
Dutch srt 16982
Serbian srt 2500
Romanian srt 2598
Danish srt 6844
Greek srt 15568
Dutch srt 16731
Arabic srt 7861
Croatian srt 9661
Spanish srt 6375
Hebrew srt 2499
Turkish srt 172
Spanish srt 27748
Bulgarian srt 1863
Arabic srt 7971
English srt 152278
Serbian srt 1037
Serbian srt 1932
Spanish srt 4523
Polish mpl 1432
Arabic srt 3722
Portuguese srt 32838
Polish sub 4253
English srt 93433
English srt 12119
Portuguese srt 11565
Portuguese srt 8071
Portuguese (BR) srt 1711
Hebrew srt 11945
Chinese (simplified) srt 2076
Chinese (traditional) srt 393
French srt 17350
Portuguese (BR) srt 1527
Hungarian srt 3973
Portuguese (BR) srt 1586
Portuguese (BR) srt 1489
Macedonian srt 292236
Spanish srt 15006
Chinese (traditional) srt 420
Indonesian srt 1516
Turkish srt 260
Portuguese (BR) srt 1956
Portuguese (BR) srt 1453
Portuguese (BR) srt 2205
Portuguese (BR) srt 2668
Portuguese (BR) srt 2201
Portuguese (BR) srt 1475
Portuguese (BR) srt 3764
Portuguese (BR) srt 1793
Romanian srt 2803
Vietnamese srt 1354
Turkish srt 308
Portuguese srt 9590
Croatian srt 1529
Hungarian srt 5180
Persian srt 297133
Turkish srt 332
Greek srt 1722
Spanish srt 3320
Portuguese (BR) srt 795
Portuguese (BR) srt 16524
Arabic srt 5474
English srt 180069
Dutch srt 277282
Finnish srt 15390
Czech srt 408
Turkish srt 5969
Romanian srt 6031
English srt 73164
English srt 54034
Romanian srt 254160
Korean smi 4681
Serbian srt 1980
Polish srt 10298
Greek srt 5758
Croatian srt 11170
Hebrew srt 10688
Greek srt 9407
Arabic srt 25223
Hungarian srt 8191
Portuguese srt 19388
Hungarian srt 3080
Romanian srt 3060
Czech srt 2075
Dutch srt 107638
Romanian srt 882
Greek srt 285488
Swedish srt 7677
Danish srt 4129
Danish srt 874
Danish srt 724
Serbian srt 284
Indonesian srt 3503
Portuguese (BR) srt 1262
Portuguese (BR) srt 1990
Portuguese (BR) srt 3741
Portuguese (BR) srt 2486
Portuguese (BR) srt 1196
Bosnian srt 304923
Chinese (simplified) srt 4228
Serbian srt 603
Russian srt 292284
French srt 14711
Portuguese (BR) srt 5926
Croatian srt 279254
Dutch srt 13664
Sinhalese srt 282868
Chinese (traditional) srt 409
Korean smi 558
Norwegian srt 3371
Chinese (traditional) srt 430
Chinese (simplified) srt 874
Chinese (simplified) srt 874
Chinese (simplified) srt 1530
Greek srt 2508
English srt 23329
Vietnamese srt 373
Slovenian srt 1755
Romanian srt 314
Turkish srt 363
Bosnian srt 505
Chinese (traditional) srt 262180
Indonesian srt 1678
Hebrew srt 1006
Norwegian srt 1512
Turkish srt 146
Danish srt 951
Estonian srt 304580
Hebrew srt 1942
Estonian srt 1192
Estonian srt 537
Turkish srt 249384
Turkish srt 230
Lithuanian srt 293123
Czech srt 169
Slovenian srt 1542
Slovenian srt 138
Greek srt 4182
Turkish srt 136
Portuguese (BR) srt 2515
Hungarian srt 643
Korean srt 877
French srt 5360
Serbian srt 478
German srt 4587
Polish srt 266765
Arabic srt 4057
Serbian srt 701
Czech srt 350
Portuguese (BR) srt 1349
Polish srt 829
English srt 16786
Italian srt 6097
Portuguese (BR) srt 2457
Hungarian srt 937
Czech srt 188
Hebrew srt 265430
Portuguese srt 1051
Portuguese srt 1403
Portuguese srt 1862
Portuguese srt 7757
Portuguese srt 7757
Turkish srt 306
Portuguese (BR) srt 1031
English srt 16405
Spanish srt 6592
Italian srt 1717
German srt 3038
Czech srt 1628
French srt 3302
Romanian srt 261
Norwegian srt 11582
Serbian srt 266
Romanian srt 329
Turkish srt 2003
Portuguese srt 5097
Italian srt 3287
Polish srt 1337
Japanese srt 3168
Spanish srt 1851
Spanish srt 1570
Estonian srt 430
Chinese (traditional) srt 184
Vietnamese srt 253
English srt 18437
Spanish srt 3373
French srt 5162
Czech srt 232
Polish srt 258
Estonian srt 250
Polish sub 112
Polish tmp 606
Polish sub 273
Slovenian srt 276
Serbian srt 162
Serbian srt 131
Croatian srt 3851
Serbian srt 758
Polish srt 651
Portuguese (BR) srt 1239
Polish mpl 425
Turkish srt 244
Polish srt 645
Polish srt 978
Portuguese (BR) srt 3826
Indonesian srt 790
Serbian srt 16852
Bulgarian srt 4580
Dutch srt 17401
Slovenian srt 163
Indonesian srt 303
Polish mpl 554
Portuguese srt 787
Swedish srt 1579
Spanish srt 1181
Polish mpl 549
Korean smi 320
Croatian srt 190
Arabic srt 909
Spanish srt 44991
Greek srt 559
Polish srt 1654
Indonesian srt 437
Polish sub 272
Turkish srt 219
Polish sub 785
Arabic srt 1141
Bengali srt 1077
Portuguese srt 761
Spanish srt 610
Portuguese (BR) srt 383
Slovenian srt 101
Polish tmp 427
Portuguese (BR) srt 216
Polish sub 240
Polish mpl 586
Malay srt 1120
Portuguese (BR) srt 945
Croatian srt 138
Portuguese (BR) srt 115
Croatian srt 158
Portuguese (BR) srt 228
Arabic srt 520
Portuguese (BR) srt 833
Hungarian srt 140
Croatian srt 138
English srt 5520
Malay srt 254
Swedish srt 135
Indonesian srt 58
English srt 1358
Persian srt 57
Portuguese (BR) srt 151
Turkish srt 9
Croatian srt 7