Петият елемент

Петият елемент

На всеки 5000 години се отваря врата между измеренията. В нашето измерение е Вселената с всичките многобройни и разнообразни форми на живот. В другата съществува един елемент, който не е направен от земя, въздух, огън или вода, а от антиенергия. Това „нещо“, този безкраен мрак, чака търпеливо възможност да унищожи целия живот. На всеки 5000 години Вселената се нуждае от герой, а да се намери такъв през XXIII век в Ню Йорк е много трудна задача.
1997-05-07

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
English srt 33164
Czech sub 540
Romanian srt 386
Czech sub 287
Czech srt 626
Czech sub 378
Slovak txt 4296
Czech sub 864
Czech sub 555
Spanish sub 475
Czech sub 226
English txt 1725
English txt 752
Spanish txt 440
Dutch txt 668
Dutch srt 917
German sub 399
Bulgarian txt 345
Slovak txt 171
Dutch srt 472
Dutch srt 377
Turkish sub 155
Dutch sub 403
Estonian txt 490
Estonian txt 83
Estonian txt 83
Greek sub 533
Finnish srt 605
Finnish srt 605
French sub 433
Portuguese sub 593
Bulgarian sub 288
English srt 1271
Spanish srt 373
French srt 799
Dutch srt 406
Spanish sub 278
Russian sub 416
Swedish srt 411
Swedish srt 411
Portuguese sub 463
Portuguese sub 1122
Romanian sub 262
Romanian sub 262
Spanish srt 139
Spanish srt 139
Spanish sub 170
Spanish sub 170
Brazilian srt 981
Czech sub 172
Brazilian srt 1191
Brazilian srt 363
Brazilian srt 363
English srt 986
English srt 986
Spanish srt 256
Spanish srt 256
French srt 257
French srt 257
English srt 1019
Hebrew srt 418
Russian srt 4966
Greek sub 333
Czech sub 180
Czech sub 180
Croatian sub 258
Croatian sub 258
Danish srt 195
Danish srt 195
Spanish srt 388
Spanish srt 708
Greek sub 223
Greek sub 223
Turkish sub 185
Turkish sub 65
Turkish sub 65
Turkish sub 129
Swedish srt 285
Turkish sub 71
Turkish sub 71
Turkish srt 152
Turkish sub 272
Turkish sub 107
Turkish sub 107
Portuguese sub 349
Portuguese sub 349
Serbian sub 607
Spanish srt 170
Spanish srt 170
Danish sub 334
Brazilian srt 334
Brazilian srt 334
French srt 1243
English srt 1408
English srt 961
English srt 961
Brazilian srt 610
Brazilian srt 610
English srt 1202
English srt 1202
German sub 10324
Russian txt 443
Spanish sub 1099
Swedish srt 251
Swedish sub 473
Norwegian srt 1035
Spanish sub 698
Romanian sub 1725
Italian sub 560
English sub 7598
Portuguese sub 504
English sub 1073
Italian sub 487
Swedish srt 381
Czech srt 1127
Spanish srt 742
Slovak txt 390
Romanian sub 915
Portuguese sub 977
English txt 1340
Spanish srt 1024
Slovak txt 192
Spanish srt 302
Spanish srt 302
Portuguese sub 525
French srt 518
Hebrew sub 196
English srt 7409
Romanian sub 747
Hebrew sub 115
Brazilian txt 791
Greek sub 471
Finnish srt 808
Romanian sub 808
Estonian txt 72
Estonian txt 72
Arabic sub 2966
Portuguese (BR) srt 7636
Croatian sub 1524
Bulgarian txt 330
French srt 645
French srt 645
Turkish sub 651
Portuguese srt 2338
French txt 446
French txt 446
Spanish srt 409
Bulgarian srt 229
Romanian sub 232
English txt 979
French txt 298
French txt 298
Hebrew sub 176
Danish srt 1616
Slovenian txt 227
Slovenian txt 227
Portuguese sub 572
Dutch srt 1686
Finnish srt 1247
French srt 3795
Slovenian sub 225
Slovenian sub 225
Estonian sub 4837
Slovenian srt 249
Slovenian srt 249
English srt 1179
English srt 1179
Serbian srt 493
Serbian srt 493
Slovenian srt 114
Slovenian srt 114
Slovenian srt 185
Slovenian srt 185
Czech sub 380
Portuguese srt 1090
Estonian srt 248
Portuguese srt 1008
Portuguese txt 539
Danish sub 331
Romanian sub 903
Romanian sub 829
Portuguese sub 1149
Finnish srt 2312
Bulgarian sub 195
Croatian txt 1563
Portuguese txt 1860
Slovenian sub 5367
Greek sub 767
Slovenian srt 146
Slovenian srt 146
Polish sub 97
Polish sub 97
Slovenian sub 325
Slovenian sub 325
Estonian txt 93
Polish sub 1522
Hungarian srt 889
Serbian sub 815
Czech sub 573
French srt 6943
Swedish srt 382
Czech srt 579
Polish srt 694
Hebrew srt 144
Hungarian srt 1252
Slovak sub 202
Dutch srt 651
Italian srt 377
English srt 8683
English srt 3457
English srt 1932
English srt 1932
Serbian srt 694
Polish tmp 78
Polish tmp 47
Polish sub 35
Polish sub 65
Polish sub 65
Polish tmp 105
Polish tmp 36
Polish tmp 36
Polish tmp 65
Polish sub 166
Polish tmp 48
Polish tmp 48
Polish sub 55
Polish sub 55
Polish sub 62
Polish sub 62
Hebrew tmp 82
Hebrew tmp 82
Hebrew srt 189
Hebrew srt 345
Hebrew srt 800
Hebrew srt 164
Hebrew srt 164
Hebrew sub 107
Hebrew sub 107
Hebrew srt 2582
Hebrew srt 138
Hebrew srt 138
Hebrew sub 65
Hebrew sub 65
Hebrew sub 65
Hebrew sub 65
Hebrew sub 65
Hungarian srt 255
Hebrew sub 76
Hebrew sub 76
Hebrew srt 84
Hebrew srt 84
Spanish srt 837
Czech srt 467
Czech srt 467
Norwegian srt 383
Danish srt 510
Czech srt 468
Brazilian sub 567
Brazilian sub 682
Dutch srt 6931
Bulgarian srt 48
Croatian srt 1256
Slovenian srt 25
French srt 5111
Polish sub 141
Polish tmp 129
Polish sub 69
Polish sub 98
Polish tmp 133
Polish tmp 117
English srt 23172
French txt 802
Croatian sub 116
Spanish srt 2121
Polish tmp 163
Polish tmp 163
English srt 1744
Polish sub 308
Hebrew srt 700
Romanian sub 576
Romanian sub 2879
Czech srt 101
Polish sub 111
Polish tmp 72
Dutch srt 843
Dutch srt 843
French srt 2327
Greek srt 3991
Swedish srt 8800
Polish sub 504
Greek srt 331
Hebrew srt 5674
Brazilian srt 401
English srt 15680
Polish srt 411
Finnish srt 5037
Polish sub 83
Hungarian srt 3427
English srt 1891
Russian srt 366
Polish sub 765
Dutch srt 1766
Polish sub 66
Polish sub 378
Portuguese srt 3450
Polish sub 190
English srt 830
Romanian sub 1078
Dutch srt 4343
Polish srt 533
Spanish srt 6597
English srt 7472
Slovak srt 319
Polish tmp 93
Portuguese srt 5197
English srt 1532
Hebrew srt 1647
Hungarian srt 221
Hungarian srt 221
English srt 970
Norwegian srt 382
Polish sub 335
Czech srt 7220
Polish mpl 153
Serbian sub 307
Brazilian sub 805
Swedish srt 251
Polish sub 53
Croatian srt 1265
Serbian srt 881
Italian srt 5383
Finnish srt 2068
English srt 6990
Portuguese (BR) srt 6143
Portuguese (BR) srt 1758
Portuguese (BR) srt 1277
Polish tmp 156
Polish tmp 186
Polish sub 262
Greek srt 94
Serbian srt 369
Turkish srt 1169
German srt 350
Romanian srt 1283
Romanian srt 1574
Slovenian srt 213
Greek srt 152
Bulgarian srt 354
Croatian srt 6331
Romanian srt 118
Romanian srt 425
Romanian srt 619
Danish srt 1445
English srt 3788
Turkish srt 348
English srt 986
Portuguese srt 402
Portuguese srt 402
Greek srt 1155
Serbian srt 133
Polish tmp 88
English srt 3421
Slovenian srt 76
Turkish sub 144
Croatian srt 1277
Romanian srt 102
Greek srt 206
Spanish srt 629
Turkish srt 96
Serbian srt 89
Serbian srt 70
Brazilian srt 352
Brazilian srt 352
Czech sub 153
Polish sub 137
Greek srt 205
Serbian sub 169
Icelandic srt 4835
Slovenian srt 318
Turkish sub 42
Bulgarian sub 46
Spanish srt 292
Dutch srt 972
Turkish sub 38
Turkish sub 38
Greek srt 650
Chinese sub 9054
Portuguese (BR) srt 1698
German srt 69
German srt 69
German srt 98
German srt 98
English srt 831
English srt 831
Croatian srt 160
Croatian srt 160
Bulgarian sub 38
Hebrew srt 743
Estonian sub 32
Estonian sub 32
Spanish srt 1649
Spanish srt 1371
English srt 5080
English srt 6593
Swedish srt 196
Swedish srt 196
Hungarian srt 186
Hungarian srt 186
Czech sub 100
German srt 150
Romanian srt 1847
Turkish srt 34
Turkish srt 34
Dutch srt 1154
Serbian srt 319
Bulgarian sub 622
Bulgarian srt 22
Bulgarian srt 22
English srt 1282
Bulgarian sub 34
Bulgarian sub 33
Polish srt 137
Romanian sub 385
Romanian sub 385
Portuguese (BR) srt 604
English srt 3509
English srt 3097
Portuguese (BR) srt 570
Hebrew srt 765
Brazilian srt 106
Brazilian srt 106
Polish sub 484
Turkish srt 697
English srt 4529
Romanian srt 315
Bulgarian srt 91
English srt 1616
Croatian srt 1431
Polish sub 400
Slovenian sub 20
Slovenian sub 20
Slovenian sub 20
Albanian srt 4218
Czech sub 77
English srt 414
English srt 414
English srt 414
Albanian srt 66
German srt 115
Serbian srt 145
Croatian srt 2526
Lithuanian srt 4431
Estonian srt 427
Estonian srt 54
Serbian sub 26
Portuguese (BR) srt 4335
Slovenian sub 20
Bulgarian sub 22
Italian srt 219
Hungarian srt 570
German srt 343
Romanian sub 25
Hebrew srt 146
Polish srt 1048
Turkish srt 23
Arabic sub 400
Greek srt 122
Arabic srt 157
Macedonian srt 4517
German srt 502
Turkish srt 68
Turkish srt 6
Turkish srt 6
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 6
Turkish srt 6
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 6
Turkish srt 6
Turkish srt 22
Turkish srt 22
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 14
Turkish srt 14
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 31
Portuguese (BR) srt 456