הסנדק

הסנדק

הסרט מגולל את סיפורה של משפחת קורליאונה, שהיא אחת מהמשפחות השולטות על המאפיה הסיצליאנית בניו יורק לקראת אמצע המאה ה-20. הסרט מתאר את התהליך שבו הגיבור הטוב הופך להיות הגיבור הרע. מייקל הוא גיבור מלחמה אמריקאי, שבוחר בעקבות הנסיבות לפעול על פי הקוד המשפחתי, ולא להתנתק מן הפשע.
1972-03-14

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Czech sub 450
Czech sub 450
English srt 18562
English srt 18562
Czech srt 594
Czech sub 465
Czech srt 785
Czech sub 545
Czech srt 1593
Czech sub 1971
Czech sub 1971
Spanish srt 1379
Spanish srt 1379
Turkish srt 625
Turkish srt 625
Czech sub 645
Czech sub 645
Bulgarian srt 856
Finnish srt 1548
Croatian srt 2070
Croatian srt 2070
Croatian srt 2070
Slovenian srt 127
Croatian srt 2988
Slovenian srt 100
Romanian sub 3066
Romanian sub 3066
Croatian srt 7270
Romanian sub 7314
Romanian sub 7314
Hungarian sub 3627
Hungarian sub 3627
Spanish srt 787
Spanish srt 787
Croatian sub 1102
Croatian sub 1102
Dutch srt 2224
Greek srt 3716
Romanian sub 828
Romanian sub 828
Slovenian srt 102
Slovenian srt 102
Spanish srt 1173
Romanian srt 734
Romanian srt 734
Romanian srt 734
Romanian srt 734
Finnish sub 1170
Finnish sub 1170
Estonian sub 1296
Estonian sub 1296
Portuguese (BR) srt 3265
Brazilian sub 309
Brazilian sub 309
Portuguese (BR) srt 380
Portuguese (BR) srt 380
Portuguese srt 4669
Serbian sub 861
Serbian sub 861
French srt 1484
French srt 1484
Romanian sub 1691
Romanian sub 1691
Spanish srt 408
Spanish srt 408
Spanish srt 408
Dutch srt 1495
Dutch srt 1495
Dutch srt 1495
Dutch srt 1495
Dutch srt 1495
Dutch srt 1495
Czech sub 1433
Czech sub 1433
Brazilian srt 934
Brazilian srt 934
Brazilian srt 934
Russian srt 268
Russian srt 268
Romanian srt 392
Romanian srt 392
Hebrew sub 739
Hebrew sub 739
English srt 4363
English srt 4363
Norwegian srt 1755
Norwegian srt 1755
Danish sub 385
Danish sub 385
Slovenian srt 58
Slovenian srt 58
Slovenian srt 58
Danish sub 316
Danish sub 316
Greek sub 823
Greek sub 823
Serbian sub 624
Serbian sub 624
Russian srt 395
Russian srt 395
Portuguese srt 646
Portuguese srt 646
Portuguese (BR) srt 5401
English srt 5828
English srt 8911
English srt 8911
English srt 1285
English srt 1285
English srt 1285
Swedish srt 263
Swedish srt 263
Swedish srt 263
Portuguese sub 401
Portuguese sub 401
Spanish sub 434
Spanish sub 434
English srt 2719
English srt 2719
English srt 2719
French srt 1463
Swedish srt 509
Swedish srt 509
Danish srt 429
Danish srt 429
Danish srt 429
Turkish srt 362
Turkish srt 362
Spanish srt 2572
Turkish srt 376
Turkish srt 376
Turkish sub 160
Turkish sub 160
Turkish srt 2171
Turkish srt 2171
Turkish srt 2171
Turkish srt 4486
Spanish sub 408
Spanish sub 408
French srt 927
French srt 927
French srt 927
Spanish srt 429
Spanish srt 429
Spanish srt 429
Spanish srt 429
Spanish srt 429
Spanish srt 429
Greek srt 1324
English srt 3035
English srt 3035
English srt 3035
Hebrew sub 232
Hebrew sub 232
Hebrew sub 232
Brazilian srt 1283
Brazilian srt 1283
Brazilian srt 1283
Brazilian srt 454
Brazilian srt 454
Portuguese (BR) srt 1061
Portuguese (BR) srt 1061
Arabic srt 5050
Arabic srt 5050
Polish srt 774
Polish srt 774
Polish srt 774
English srt 2356
English srt 2356
English srt 2356
Czech srt 1405
Czech srt 1405
Czech srt 1405
Croatian sub 18227
French srt 1977
Spanish srt 1255
Spanish srt 1255
Spanish srt 1255
Czech srt 1384
Czech srt 1384
French srt 1419
Italian srt 1250
Italian srt 1250
English srt 2339
English srt 2339
English srt 2339
Czech sub 320
Czech sub 320
Czech sub 320
Arabic sub 2839
Arabic sub 2839
Russian srt 1276
Russian srt 1276
Russian srt 1276
Finnish srt 607
Finnish srt 607
Finnish srt 1190
Romanian sub 188
Romanian sub 188
Romanian sub 188
Romanian sub 188
Romanian sub 188
Romanian sub 188
Greek srt 484
Greek srt 429
Greek srt 429
Danish srt 2430
Greek srt 1593
Greek srt 1593
Spanish srt 1089
Swedish srt 1215
Arabic sub 758
Arabic sub 758
French txt 1071
English srt 78547
Greek srt 408
Croatian sub 252
Croatian sub 252
Polish sub 544
Polish sub 544
English srt 6244
English srt 7952
Slovenian sub 113
Slovenian sub 113
Finnish srt 2806
English srt 2314
English srt 2314
Finnish srt 562
Finnish srt 562
Lithuanian sub 28153
Lithuanian sub 28153
Norwegian srt 491
Swedish srt 529
Dutch srt 3009
Danish srt 613
Romanian sub 319
Romanian sub 319
Turkish srt 101
Turkish srt 101
Turkish srt 101
English srt 653
Spanish srt 516
Spanish srt 516
Norwegian srt 206
French srt 3052
French srt 624
French srt 624
French srt 624
Slovenian sub 1274
Slovenian sub 1274
Estonian sub 375
Estonian sub 375
Estonian sub 375
Slovenian srt 337
Slovenian srt 337
Slovenian sub 385
Slovenian sub 157
Slovenian sub 157
Slovenian sub 157
Croatian srt 510
Croatian srt 510
Slovenian srt 597
Slovenian srt 597
Turkish sub 365
Turkish sub 290
Croatian sub 3726
Croatian sub 3726
Portuguese srt 3727
French srt 3582
English sub 3037
German srt 3366
Slovenian srt 345
Slovenian srt 345
Slovenian srt 345
Slovenian sub 265
Slovenian sub 265
Slovenian sub 265
Slovenian srt 581
Slovenian srt 581
Polish sub 575
Polish sub 575
Slovenian srt 461
Slovenian srt 461
Slovenian srt 461
Greek srt 6803
English srt 5109
Turkish srt 778
Turkish srt 778
Dutch srt 5915
Portuguese (BR) srt 1826
Portuguese (BR) srt 1826
Brazilian srt 3541
Brazilian srt 3541
Romanian sub 5973
Romanian sub 5973
Czech sub 576
Czech sub 576
Czech sub 576
Czech srt 687
Czech srt 687
Czech srt 1029
English srt 4792
English srt 4792
English srt 4792
Finnish srt 994
Finnish srt 994
Finnish srt 994
Portuguese srt 1125
Portuguese srt 1125
English srt 35891
Dutch srt 3111
Swedish srt 449
English srt 49546
Polish sub 7081
Arabic srt 2354
English txt 3831
Portuguese (BR) srt 5418
Spanish srt 999
Spanish srt 999
Dutch srt 902
Dutch srt 902
Greek srt 2245
Portuguese (BR) srt 35985
Finnish srt 1807
Finnish srt 1807
Finnish srt 1807
Czech srt 2521
Russian srt 26044
Italian srt 3529
Polish sub 1119
English srt 3065
English srt 3065
English srt 3065
English srt 3065
Polish tmp 101
Polish tmp 101
Polish sub 65
Polish sub 65
Polish sub 138
Polish sub 138
Polish tmp 81
Polish tmp 81
Polish tmp 58
Polish tmp 58
Polish sub 179
Polish sub 179
Hebrew srt 630
Hebrew srt 630
Hebrew srt 630
Hebrew sub 111
Hebrew sub 111
Hebrew sub 111
Hebrew sub 111
Hebrew sub 111
Hebrew sub 111
Hebrew sub 878
Hebrew sub 878
French srt 4702
French srt 4702
French srt 4702
English srt 17164
English srt 13084
Serbian sub 1358
Serbian sub 1358
Serbian sub 1358
English srt 3409
Polish srt 326
Arabic srt 2537
Portuguese srt 2272
Portuguese srt 2272
Portuguese srt 2272
English srt 1015
English srt 1015
English srt 1015
English srt 1015
English srt 5686
Spanish srt 1383
Spanish srt 1383
Spanish srt 1383
Hungarian srt 34416
English srt 8068
English srt 8068
English srt 8068
English srt 3438
Spanish srt 5393
Persian srt 2135
Persian srt 2135
Persian srt 2135
Macedonian srt 27503
Polish sub 158
Czech sub 4680
Albanian srt 26662
English srt 39652
English srt 29129
Polish sub 120
Czech srt 630
Czech srt 630
Czech srt 630
Polish sub 266
Polish sub 266
Polish sub 106
Greek srt 2459
Polish tmp 120
Polish sub 243
Polish tmp 142
Polish sub 1078
Polish tmp 572
Polish tmp 572
French srt 6904
Greek srt 5680
English srt 35777
Brazilian srt 2124
Brazilian srt 2124
Polish tmp 229
German srt 32163
Hungarian srt 3680
Romanian sub 3468
Romanian sub 1867
Spanish srt 17292
English srt 3339
English srt 3339
Turkish srt 740
Finnish srt 4459
Romanian srt 792
Romanian srt 792
Romanian srt 792
Hungarian srt 1698
Arabic srt 22908
Brazilian srt 717
Brazilian srt 717
Brazilian srt 717
Brazilian srt 717
Hebrew srt 11541
Polish sub 252
Occitan srt 25244
Polish tmp 97
Polish sub 1438
Serbian sub 2427
Polish sub 301
Polish sub 361
Portuguese srt 879
Portuguese srt 879
Portuguese srt 879
Polish sub 3350
Hebrew srt 276
Hebrew srt 276
Hebrew srt 276
Portuguese srt 8953
Polish sub 343
Polish sub 299
Polish sub 260
Brazilian srt 1540
Brazilian srt 1540
Brazilian srt 1540
Portuguese (BR) srt 4606
Romanian sub 10726
Greek srt 2768
Swedish srt 188
Polish sub 137
Polish sub 273
Romanian sub 4526
Romanian srt 1844
Portuguese srt 3240
Portuguese srt 3240
Swedish srt 29162
French srt 6197
Greek srt 1011
English srt 4994
Romanian srt 4672
Swedish srt 369
Swedish srt 369
Swedish srt 369
English srt 16441
Romanian srt 473
Romanian srt 155
Polish srt 243
Polish sub 212
Romanian srt 1206
Romanian srt 1233
English srt 3527
English srt 17729
Portuguese srt 8930
Portuguese srt 8930
Portuguese srt 8930
Spanish srt 4321
Estonian srt 229
English srt 10274
English srt 3682
Spanish srt 14067
Greek srt 6151
Czech sub 541
Spanish srt 1171
English sub 2660
English sub 2660
Romanian sub 3399
English srt 25539
Polish sub 455
Polish mpl 1475
Polish srt 1482
Turkish srt 450
English srt 6313