עידן הקרח

עידן הקרח

לפני עשרים אלף שנה, בתחילתו של עדין הקרח, מביא הגורל 3 יצורים לגמרי לא מתאימים להתאחד להרפתקה של חייהם. סיד, "עצלן" מצחיק וקשקשן, מנפרד - ממותה שעיר ומדוכדך, ודייגו - נמר מרושע בעל ניבים חדים, חוברים יחד בחוסר רצון כדי להשיב תינוק אדם שאבד לאביו משבט האדם הקדמון. לפני שמסעם המופלא מגיע לסופו, עוברת השלישייה הבלתי אפשרית הזו דרך מלכודת לבה, מנהרות קרח מסוכנות ואף פוגשת בסנאי פרה היסטורי בשם סקראט שמנסה נואשות לקבור את הבלוט שלו.
2002-03-10

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Swedish sub 9130
Slovak sub 931
Czech sub 883
Czech sub 200
Czech sub 76
Czech sub 144
Czech sub 293
Czech txt 57
Czech txt 11096
Czech txt 11096
Czech sub 600
Czech sub 405
Czech sub 196
Czech sub 134
Czech sub 134
Czech sub 134
Spanish sub 159
Spanish sub 159
Spanish sub 428
Spanish sub 428
Spanish srt 654
English sub 665
English sub 665
Romanian sub 73
Romanian sub 73
Spanish sub 53
Spanish sub 53
Bulgarian sub 112
Romanian sub 624
Spanish sub 56
Spanish sub 56
Bulgarian srt 131
Bulgarian srt 131
Spanish sub 55
Spanish sub 55
Croatian sub 798
Croatian sub 798
Spanish sub 60
Spanish sub 60
Spanish sub 209
Dutch sub 410
Turkish sub 71
Czech sub 79
Spanish sub 131
Dutch sub 170
English srt 2286
Brazilian srt 716
Spanish sub 71
Croatian sub 4095
Hebrew srt 317
French sub 201
Portuguese sub 661
French sub 360
Spanish sub 77
Swedish srt 203
Spanish sub 65
Spanish sub 65
Romanian sub 3916
Danish srt 330
Brazilian srt 344
English sub 3185
Bulgarian sub 91
Brazilian sub 302
Croatian sub 280
Russian srt 449
Romanian sub 62
Brazilian srt 1305
Czech sub 67
Czech sub 76
Finnish srt 1050
Czech sub 66
Croatian sub 1197
Brazilian sub 281
Czech sub 85
Slovak sub 78
Portuguese sub 275
Czech sub 61
Czech sub 75
Spanish sub 79
Spanish sub 79
Latvian srt 122
Slovenian sub 942
Danish sub 113
Greek sub 533
Lithuanian sub 764
Hebrew sub 120
Romanian sub 1919
Bulgarian sub 379
Portuguese (BR) srt 521
English txt 1413
Greek srt 663
Portuguese srt 542
Spanish sub 73
Portuguese srt 837
Italian srt 843
Romanian sub 56
English srt 1011
Italian srt 219
Turkish sub 59
Czech sub 60
Finnish srt 287
Greek srt 248
French srt 326
English srt 663
Serbian sub 512
Dutch srt 860
Macedonian sub 1100
Spanish sub 65
Romanian sub 2722
Greek srt 301
Romanian sub 2788
Portuguese sub 267
Greek srt 488
Brazilian sub 338
Brazilian sub 1391
Serbian sub 273
Spanish sub 101
Arabic sub 890
Croatian sub 1760
Finnish srt 326
English sub 1317
Latvian srt 146
Latvian srt 146
Latvian srt 146
Slovenian sub 244
Portuguese sub 198
Czech sub 50
Latvian srt 7705
Portuguese sub 292
Turkish sub 799
Turkish sub 282
Turkish sub 59
Turkish sub 95
Serbian sub 219
Turkish sub 155
Turkish srt 242
Danish srt 164
Swedish srt 60
Romanian sub 2051
Latvian srt 737
Arabic sub 140
Arabic sub 140
Portuguese (BR) txt 1139
English srt 3878
Czech sub 96
Czech sub 96
Spanish sub 219
Spanish sub 219
Czech sub 229
Czech sub 151
Czech sub 151
Spanish sub 151
Spanish sub 151
Spanish srt 191
Romanian sub 206
Spanish sub 114
Arabic srt 2213
Dutch srt 1082
French srt 4628
Dutch srt 208
Dutch srt 208
Spanish sub 119
Czech sub 173
Spanish srt 200
Hebrew sub 216
French sub 389
Romanian sub 3075
Czech srt 93
Dutch srt 332
Czech sub 120
English srt 741
Italian srt 382
Swedish sub 831
Swedish sub 831
English srt 741
Danish srt 1865
Norwegian srt 157
Czech sub 247
Slovak sub 7220
Czech sub 75
Dutch srt 310
Czech sub 144
Czech srt 1056
German srt 723
German srt 723
Czech sub 614
Czech srt 1345
Czech sub 63
English sub 1675
Norwegian sub 709
Romanian sub 2334
English srt 1147
Czech sub 63
Spanish sub 84
Romanian sub 2259
Slovak sub 93
Czech sub 64
English sub 2409
Portuguese sub 782
Spanish sub 134
Serbian sub 528
English sub 2219
Czech sub 83
French srt 560
Spanish srt 476
Romanian sub 140
Spanish srt 564
Czech sub 106
Romanian sub 92
Italian sub 1039
Polish sub 1218
Croatian sub 1028
Slovak txt 491
Arabic sub 830
Russian srt 186
Czech sub 56
Russian srt 214
Swedish srt 61
Czech sub 89
Czech sub 116
Turkish sub 97
Slovenian sub 492
Macedonian sub 369
Arabic srt 533
English sub 617
Greek srt 334
Brazilian sub 79
Brazilian sub 79
Spanish sub 254
Turkish sub 79
Turkish sub 79
Hebrew sub 838
Hungarian srt 1161
French srt 380
Russian srt 754
Portuguese srt 444
Brazilian sub 92
Brazilian sub 92
English srt 463
Greek srt 380
Bulgarian sub 60
French srt 216
English srt 1175
English srt 406
Turkish sub 854
Romanian sub 831
Chinese srt 295
Portuguese srt 327
Norwegian srt 214
Romanian sub 884
Brazilian srt 1344
Swedish srt 70
Portuguese sub 224
Finnish srt 344
Finnish srt 380
English sub 395
Swedish sub 325
English sub 1136
Slovenian sub 239
Spanish srt 81
Icelandic srt 620
Arabic ssa 336
English srt 3262
Romanian sub 57
Dutch sub 164
English srt 662
Romanian sub 1876
Brazilian sub 131
Russian srt 8480
Romanian sub 579
Chinese srt 317
Portuguese sub 241
Slovak sub 69
French sub 724
English srt 482
Serbian srt 1226
English sub 1244
Portuguese sub 533
Slovenian srt 7324
Croatian sub 1381
Bulgarian sub 40
Spanish srt 121
Portuguese sub 520
Slovak sub 149
Norwegian srt 168
Dutch srt 327
Portuguese sub 729
Romanian sub 1939
Estonian sub 883
Finnish sub 749
Finnish srt 1406
Portuguese srt 870
Portuguese srt 1390
Spanish sub 74
Spanish ssa 85
Czech sub 78
Spanish sub 92
Spanish sub 116
German srt 772
Arabic srt 310
Slovenian srt 486
Slovenian srt 908
Dutch srt 6284
Arabic srt 721
Arabic srt 308
Arabic srt 308
Arabic srt 154
Arabic srt 154
Brazilian sub 10635
Bulgarian sub 173
Danish srt 364
Dutch srt 239
Dutch srt 165
English srt 1567
Estonian sub 203
Estonian sub 8610
Greek sub 1490
Hebrew sub 131
Lithuanian sub 7538
Norwegian srt 1115
Spanish sub 579
Swedish sub 316
Turkish srt 410
Turkish sub 108
Turkish sub 236
Dutch srt 555
Dutch srt 964
Dutch srt 1170
Romanian sub 2240
Romanian sub 1759
Slovenian srt 335
Slovenian srt 335
Serbian sub 847
Hebrew sub 967
Bulgarian sub 441
Turkish sub 231
Arabic srt 1216
Arabic srt 1216
Serbian sub 783
Portuguese srt 4201
English srt 2551
Vietnamese srt 8207
English srt 2985
English srt 5187
Czech srt 257
Czech srt 468
German srt 14024
English srt 19159
Polish tmp 230
Polish tmp 73
Polish tmp 125
Polish tmp 125
Polish tmp 73
Polish tmp 62
Polish tmp 62
Polish tmp 185
Polish tmp 77
Polish tmp 91
Polish sub 135
Polish sub 199
Hebrew srt 10098
Polish tmp 10641
Spanish sub 1591
Hungarian srt 8812
Spanish sub 267
French srt 1353
Swedish srt 196
French srt 1600
Spanish srt 1802
Portuguese srt 13821
Romanian sub 258
Slovenian srt 984
Chinese (simplified) srt 8673
English srt 18658
English srt 16519
Spanish srt 1398
Greek srt 546
Spanish srt 719
French srt 10913
Malay srt 9009
English srt 37215
Dutch srt 1619
Slovenian srt 41
English srt 4901
Spanish srt 3481
Hebrew srt 1559
Romanian srt 3236
Icelandic srt 7731
Romanian srt 20330
Greek srt 3727
Romanian sub 2915
Swedish srt 7602
Greek srt 1700
Hebrew srt 915
Romanian sub 993
Romanian sub 6041
Estonian sub 169
Serbian srt 7986
Spanish srt 352
Portuguese srt 3214
English sub 2122
English srt 5365
Czech srt 225
Romanian sub 3348
Polish tmp 391
Finnish sub 10163
Polish tmp 597
Persian srt 8824
Bulgarian sub 3003
Bulgarian sub 3003
Indonesian srt 9524
English srt 4153
Swedish srt 106
Serbian sub 791
Romanian srt 1999
Dutch srt 1433
Finnish srt 1452
Indonesian srt 1053
Turkish srt 733
Spanish srt 819
English srt 4817
Romanian srt 387
Bosnian sub 8748
Bulgarian srt 92
Czech srt 401
Serbian srt 533
Portuguese srt 1043
Dutch srt 25030
Spanish srt 191
English srt 2085
Romanian srt 109
Dutch srt 917
Dutch srt 917
Dutch srt 917
Greek srt 1997
Portuguese (BR) srt 413
Arabic srt 424
Persian srt 159
Turkish srt 96
Croatian srt 1452
Romanian srt 1742
Turkish srt 223
Turkish srt 7663
Spanish srt 238
Romanian srt 1799
Serbian srt 83
Serbian srt 83
Serbian srt 381
Arabic srt 267
Hebrew srt 193
Estonian sub 559
Slovenian srt 228
Romanian srt 2962
Serbian srt 139
Hebrew srt 606
Brazilian srt 8154
Slovenian srt 88
Spanish ssa 127
Spanish ssa 89
Bulgarian srt 47
Romanian srt 430
Hebrew srt 359
Arabic srt 946
Romanian srt 1657
Serbian srt 84
English srt 1021
Portuguese (BR) srt 1340
Bulgarian srt 45
Serbian srt 68
Czech srt 114
English srt 44725
Romanian srt 427
Macedonian srt 8174
Slovenian srt 425
Slovenian srt 83
Portuguese (BR) srt 496
Croatian srt 306
Croatian srt 1626
Croatian sub 75
Bulgarian srt 134
Spanish srt 532
Croatian srt 1089
Spanish srt 178
Turkish srt 154
Slovenian srt 122
Romanian srt 54
Serbian srt 86
Serbian srt 60
Turkish srt 91
Arabic sub 400
Serbian srt 97
English srt 2472
Romanian srt 90
Serbian sub 98
Turkish srt 132
Bulgarian sub 59
Bulgarian sub 53
Romanian srt 118
Romanian srt 393
Portuguese srt 1577