ללא גבולות העונה 1 פרק 11פוסטר

Episode 11

When Agent Casey Rooks and his SWAT team skim 80 NZT pills for themselves from the recovery of stolen inventory, it starts an internal investigation that is viewed through the shifting perspectives of Brian’s immediate circle at the FBI.
2015-12-15

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Croatian srt 624
Croatian srt 212
English srt 61397
English srt 29099
English srt 12423
Dutch srt 11500
Spanish srt 11099
Portuguese (BR) srt 10131
French srt 8013
English srt 5021
Greek srt 4933
Croatian srt 4395
Hebrew srt 4463
Finnish srt 3938
English srt 3988
Arabic srt 3800
Dutch srt 3447
Croatian srt 3261
Romanian srt 2837
Turkish srt 2342
Spanish srt 2190
Italian srt 2032
Bulgarian srt 1912
Hungarian srt 1786
French srt 1622
Polish srt 1388
Danish srt 1367
English srt 1328
Czech srt 1194
Portuguese srt 1008
Arabic srt 943
Chinese (simplified) srt 775
Polish mpl 526
Hebrew srt 473
Polish srt 431
Polish sub 395
Croatian srt 384
Czech srt 346
Romanian srt 271
Italian srt 235
Arabic srt 235
Greek srt 216
Turkish srt 196
Estonian srt 196
Italian srt 170
Indonesian srt 135
Hebrew srt 139
Serbian srt 134
Portuguese srt 124
Hungarian srt 115
Italian srt 101
Polish mpl 98
Serbian srt 97
Czech srt 71
Hebrew srt 71
Italian srt 69
Persian srt 62
Korean srt 55
Italian srt 52
Slovenian srt 53
Serbian srt 1
Chinese (traditional) srt 1
Portuguese (BR) srt 2375
Portuguese (BR) srt 1925
Russian srt 815
Italian srt 121