Великолепната седморка

Великолепната седморка

Малкото градче Роуз Крийк живее в страх от индустриалеца Бартоломю Боуг. Отчаяните му жители, водени от Ема Кълън, наемат седморка от разбойници, бегълци, наемници, ловци на глави и комарджии, която да им помогне да се защитят.
2016-09-14

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Turkish srt 740
Spanish srt 51825
Croatian srt 7642
Romanian srt 5444
Romanian srt 2405
Polish tmp 3977
Romanian srt 4016
Czech srt 2995
Spanish srt 44854
Spanish srt 2376
Dutch srt 64388
Indonesian srt 4041
Bulgarian srt 4053
Greek srt 13283
Arabic srt 29699
Portuguese (BR) srt 38062
Polish srt 3795
Dutch srt 5713
Serbian srt 2882
Croatian srt 4911
Serbian srt 647
Croatian srt 1750
Croatian srt 2402
Turkish srt 2057
Malay srt 3010
Greek srt 4055
Portuguese (BR) srt 29530
English srt 320909
English srt 32858
Romanian srt 15415
Dutch srt 75286
Dutch srt 53439
English srt 26998
English srt 16168
Spanish srt 16430
Greek srt 11877
Indonesian srt 2959
French srt 22185
Polish srt 8804
Croatian srt 2683
Polish srt 3714
Polish srt 646
Greek srt 6881
Portuguese (BR) srt 3248
Danish srt 8838
Croatian srt 9882
Polish srt 1078
Croatian srt 2610
Croatian srt 2799
Ukrainian srt 3734
Bulgarian srt 5857
Polish sub 2396
Malay srt 5924
Czech srt 2474
Arabic srt 21314
Serbian srt 2691
Polish srt 5726
Romanian srt 954
Greek srt 3034
Turkish srt 1568
Korean smi 2812
English srt 11064
Portuguese (BR) srt 22208
Arabic srt 10407
Polish srt 1369
Spanish srt 6161
Portuguese srt 22941
Portuguese srt 15553
Korean srt 3418
English srt 20201
Indonesian srt 1111
Portuguese (BR) srt 1833
Arabic srt 6465
Spanish srt 4888
Romanian srt 237
Arabic srt 7346
Hebrew srt 24401
Hebrew srt 8727
Turkish srt 2208
Turkish srt 1803
Turkish srt 840
Hebrew srt 3306
Romanian srt 1999
Czech srt 1404
Croatian srt 1861
Finnish srt 5369
Hungarian srt 1548
Romanian srt 1183
Indonesian srt 1866
Romanian srt 1390
Turkish srt 739
English srt 1870
English srt 10040
Hungarian srt 785
Swedish srt 9599
Hungarian srt 4464
Norwegian srt 3638
Danish srt 960
Greek srt 111
Estonian srt 414
Slovenian srt 1325
Polish srt 568
Serbian srt 526
Indonesian srt 116
Czech srt 168
Greek srt 238
Estonian srt 653
Hungarian srt 1015
Russian srt 2176
Greek srt 310
Swedish srt 1872
Greek srt 373
Indonesian srt 97
Estonian srt 279
Norwegian srt 76
Thai srt 1503
Slovak srt 1257
English srt 3670
Serbian srt 238
Malay srt 916
Romanian srt 974
Czech srt 286
Hungarian srt 220
Korean smi 98
Persian srt 1026
Dutch srt 293
Portuguese srt 534
Portuguese srt 1013
Dutch srt 2761
Portuguese (BR) srt 95
Italian srt 729
Indonesian srt 51
French srt 182
Croatian srt 43