Великолепната седморка

Великолепната седморка

Малкото градче Роуз Крийк живее в страх от индустриалеца Бартоломю Боуг. Отчаяните му жители, водени от Ема Кълън, наемат седморка от разбойници, бегълци, наемници, ловци на глави и комарджии, която да им помогне да се защитят.
2016-09-14

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Turkish srt 1124
Spanish srt 67654
Croatian srt 10641
Romanian srt 5508
Romanian srt 2781
Polish tmp 3997
Romanian srt 4141
Czech srt 3210
Spanish srt 47155
Spanish srt 2554
Dutch srt 65526
Indonesian srt 4443
Bulgarian srt 4169
Greek srt 14487
Arabic srt 34090
Portuguese (BR) srt 46425
Polish srt 4035
Dutch srt 6077
Serbian srt 3062
Croatian srt 4991
Serbian srt 923
Croatian srt 1805
Croatian srt 2690
Turkish srt 2186
Malay srt 3335
Greek srt 6613
Portuguese (BR) srt 37039
English srt 399634
English srt 43475
Romanian srt 18898
Dutch srt 96433
Dutch srt 71512
English srt 36138
English srt 18477
Spanish srt 19273
Greek srt 15405
Indonesian srt 3674
French srt 28049
Polish srt 11067
Croatian srt 2747
Polish srt 3786
Polish srt 723
Portuguese (BR) srt 3536
Danish srt 10499
Croatian srt 11749
Polish srt 1136
Croatian srt 5054
Croatian srt 3232
Ukrainian srt 4312
Bulgarian srt 7163
Polish sub 2703
Malay srt 7496
Czech srt 2939
Arabic srt 25669
Serbian srt 3171
Polish srt 6923
Romanian srt 1113
Greek srt 4013
Turkish srt 1676
Korean smi 3091
English srt 11988
Portuguese (BR) srt 28313
Arabic srt 12602
Polish srt 1715
Spanish srt 7840
Portuguese srt 29287
Portuguese srt 20662
Korean srt 4131
English srt 29336
Indonesian srt 1222
Portuguese (BR) srt 2136
Arabic srt 8680
Spanish srt 6704
Romanian srt 279
Arabic srt 10941
Hebrew srt 33627
Hebrew srt 10844
Turkish srt 2696
Turkish srt 2197
Turkish srt 1271
Hebrew srt 4687
Romanian srt 2658
Czech srt 1813
Croatian srt 2112
Finnish srt 7215
Hungarian srt 1696
Romanian srt 1506
Indonesian srt 2539
Romanian srt 1868
Turkish srt 892
English srt 2352
English srt 13718
Hungarian srt 903
Swedish srt 12153
Hungarian srt 5679
Norwegian srt 5246
Danish srt 1292
Greek srt 187
Estonian srt 568
Slovenian srt 1809
Polish srt 843
Serbian srt 864
Indonesian srt 156
Czech srt 196
Greek srt 340
Estonian srt 896
Hungarian srt 1255
Russian srt 3024
Greek srt 619
Swedish srt 3132
Greek srt 627
Indonesian srt 109
Estonian srt 377
Norwegian srt 116
Thai srt 2125
Slovak srt 1900
English srt 5162
Serbian srt 836
Malay srt 1478
Romanian srt 1876
Czech srt 456
Hungarian srt 349
Korean smi 196
Persian srt 1558
Dutch srt 805
Portuguese srt 2276
Portuguese srt 3274
Dutch srt 8895
Portuguese (BR) srt 563
Italian srt 2355
Indonesian srt 249
French srt 1873
Croatian srt 405
Arabic srt 333
Icelandic srt 994
Chinese (simplified) srt 1884
Lithuanian srt 311
Vietnamese srt 340
German srt 989
Persian srt 194
English srt 242
Thai srt 94
Chinese (simplified) srt 226
  • the magnificent seven download
  • the magnificent seven 2016 new hd-ts x264-cpg