Петият елемент

Петият елемент

На всеки 5000 години се отваря врата между измеренията. В нашето измерение е Вселената с всичките многобройни и разнообразни форми на живот. В другата съществува един елемент, който не е направен от земя, въздух, огън или вода, а от антиенергия. Това „нещо“, този безкраен мрак, чака търпеливо възможност да унищожи целия живот. На всеки 5000 години Вселената се нуждае от герой, а да се намери такъв през XXIII век в Ню Йорк е много трудна задача.
1997-05-07

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
English srt 31584
Czech sub 538
Romanian srt 357
Czech sub 287
Czech srt 621
Czech sub 378
Slovak txt 4294
Czech sub 864
Czech sub 555
Spanish sub 471
Czech sub 226
English txt 1669
English txt 750
Spanish txt 435
Dutch txt 658
Dutch srt 906
German sub 399
Bulgarian txt 342
Slovak txt 171
Dutch srt 470
Dutch srt 374
Turkish sub 155
Dutch sub 402
Estonian txt 480
Estonian txt 82
Estonian txt 82
Greek sub 525
Finnish srt 605
Finnish srt 605
French sub 428
Portuguese sub 585
Bulgarian sub 284
English srt 1247
Spanish srt 349
French srt 730
Dutch srt 398
Spanish sub 273
Russian sub 413
Swedish srt 408
Swedish srt 408
Portuguese sub 457
Portuguese sub 1113
Romanian sub 262
Romanian sub 262
Spanish srt 120
Spanish srt 120
Spanish sub 167
Spanish sub 167
Brazilian srt 946
Czech sub 172
Brazilian srt 1180
Brazilian srt 353
Brazilian srt 353
English srt 970
English srt 970
Spanish srt 245
Spanish srt 245
French srt 247
French srt 247
English srt 1009
Hebrew srt 412
Russian srt 4933
Greek sub 333
Czech sub 180
Czech sub 180
Croatian sub 258
Croatian sub 258
Danish srt 194
Danish srt 194
Spanish srt 382
Spanish srt 704
Greek sub 223
Greek sub 223
Turkish sub 184
Turkish sub 65
Turkish sub 65
Turkish sub 129
Swedish srt 285
Turkish sub 71
Turkish sub 71
Turkish srt 152
Turkish sub 271
Turkish sub 107
Turkish sub 107
Portuguese sub 344
Portuguese sub 344
Serbian sub 607
Spanish srt 166
Spanish srt 166
Danish sub 333
Brazilian srt 323
Brazilian srt 323
French srt 1189
English srt 1393
English srt 948
English srt 948
Brazilian srt 600
Brazilian srt 600
English srt 1188
English srt 1188
German sub 10202
Russian txt 439
Spanish sub 1096
Swedish srt 251
Swedish sub 471
Norwegian srt 995
Spanish sub 697
Romanian sub 1722
Italian sub 555
English sub 7486
Portuguese sub 498
English sub 1071
Italian sub 481
Swedish srt 380
Czech srt 1124
Spanish srt 732
Slovak txt 389
Romanian sub 915
Portuguese sub 970
English txt 1335
Spanish srt 1019
Slovak txt 190
Spanish srt 298
Spanish srt 298
Portuguese sub 521
French srt 510
Hebrew sub 191
English srt 7317
Romanian sub 744
Hebrew sub 114
Brazilian txt 788
Greek sub 469
Finnish srt 806
Romanian sub 808
Estonian txt 72
Estonian txt 72
Arabic sub 2944
Portuguese (BR) srt 7592
Croatian sub 1516
Bulgarian txt 321
French srt 635
French srt 635
Turkish sub 646
Portuguese srt 2322
French txt 440
French txt 440
Spanish srt 395
Bulgarian srt 225
Romanian sub 231
English txt 953
French txt 288
French txt 288
Hebrew sub 175
Danish srt 1556
Slovenian txt 227
Slovenian txt 227
Portuguese sub 567
Dutch srt 1666
Finnish srt 1245
French srt 3765
Slovenian sub 225
Slovenian sub 225
Estonian sub 4836
Slovenian srt 249
Slovenian srt 249
English srt 1172
English srt 1172
Serbian srt 492
Serbian srt 492
Slovenian srt 114
Slovenian srt 114
Slovenian srt 185
Slovenian srt 185
Czech sub 378
Portuguese srt 1085
Estonian srt 247
Portuguese srt 1003
Portuguese txt 533
Danish sub 328
Romanian sub 901
Romanian sub 829
Portuguese sub 1126
Finnish srt 2306
Bulgarian sub 193
Croatian txt 1555
Portuguese txt 1851
Slovenian sub 5361
Greek sub 766
Slovenian srt 146
Slovenian srt 146
Polish sub 97
Polish sub 97
Slovenian sub 324
Slovenian sub 324
Estonian txt 93
Polish sub 1503
Hungarian srt 882
Serbian sub 815
Czech sub 572
French srt 6693
Swedish srt 381
Czech srt 569
Polish srt 669
Hebrew srt 144
Hungarian srt 1251
Slovak sub 202
Dutch srt 646
Italian srt 370
English srt 7337
English srt 3451
English srt 1911
English srt 1911
Serbian srt 691
Polish tmp 78
Polish tmp 47
Polish sub 35
Polish sub 65
Polish sub 65
Polish tmp 105
Polish tmp 36
Polish tmp 36
Polish tmp 65
Polish sub 166
Polish tmp 48
Polish tmp 48
Polish sub 53
Polish sub 53
Polish sub 62
Polish sub 62
Hebrew tmp 79
Hebrew tmp 79
Hebrew srt 177
Hebrew srt 334
Hebrew srt 776
Hebrew srt 155
Hebrew srt 155
Hebrew sub 104
Hebrew sub 104
Hebrew srt 2409
Hebrew srt 136
Hebrew srt 136
Hebrew sub 64
Hebrew sub 64
Hebrew sub 64
Hebrew sub 64
Hebrew sub 64
Hungarian srt 255
Hebrew sub 76
Hebrew sub 76
Hebrew srt 84
Hebrew srt 84
Spanish srt 834
Czech srt 467
Czech srt 467
Norwegian srt 370
Danish srt 495
Czech srt 468
Brazilian sub 566
Brazilian sub 681
Dutch srt 6517
Bulgarian srt 48
Croatian srt 1224
Slovenian srt 25
French srt 5058
Polish sub 141
Polish tmp 129
Polish sub 69
Polish sub 98
Polish tmp 133
Polish tmp 117
English srt 22576
French txt 789
Croatian sub 116
Spanish srt 2011
Polish tmp 163
Polish tmp 163
English srt 1731
Polish sub 306
Hebrew srt 687
Romanian sub 576
Romanian sub 2867
Czech srt 100
Polish sub 110
Polish tmp 72
Dutch srt 812
Dutch srt 812
French srt 2307
Greek srt 3893
Swedish srt 8642
Polish sub 503
Greek srt 331
Hebrew srt 5639
Brazilian srt 400
English srt 14966
Polish srt 402
Finnish srt 5021
Polish sub 83
Hungarian srt 3414
English srt 1846
Russian srt 353
Polish sub 765
Dutch srt 1735
Polish sub 66
Polish sub 378
Portuguese srt 3332
Polish sub 190
English srt 826
Romanian sub 1075
Dutch srt 4126
Polish srt 522
Spanish srt 6185
English srt 7061
Slovak srt 307
Polish tmp 93
Portuguese srt 5036
English srt 1522
Hebrew srt 1632
Hungarian srt 221
Hungarian srt 221
English srt 963
Norwegian srt 370
Polish sub 335
Czech srt 7159
Polish mpl 153
Serbian sub 307
Brazilian sub 792
Swedish srt 237
Polish sub 53
Croatian srt 1244
Serbian srt 834
Italian srt 5342
Finnish srt 2040
English srt 6761
Portuguese (BR) srt 6131
Portuguese (BR) srt 1734
Portuguese (BR) srt 1268
Polish tmp 154
Polish tmp 183
Polish sub 260
Greek srt 94
Serbian srt 368
Turkish srt 1146
German srt 348
Romanian srt 1266
Romanian srt 1546
Slovenian srt 195
Greek srt 152
Bulgarian srt 340
Croatian srt 6283
Romanian srt 117
Romanian srt 425
Romanian srt 612
Danish srt 1407
English srt 3632
Turkish srt 348
English srt 972
Portuguese srt 390
Portuguese srt 390
Greek srt 1108
Serbian srt 133
Polish tmp 88
English srt 3355
Slovenian srt 71
Turkish sub 143
Croatian srt 1257
Romanian srt 102
Greek srt 206
Spanish srt 617
Turkish srt 96
Serbian srt 89
Serbian srt 70
Brazilian srt 332
Brazilian srt 332
Czech sub 153
Polish sub 137
Greek srt 205
Serbian sub 169
Icelandic srt 4825
Slovenian srt 314
Turkish sub 42
Bulgarian sub 46
Spanish srt 286
Dutch srt 964
Turkish sub 38
Turkish sub 38
Greek srt 641
Chinese sub 9018
Portuguese (BR) srt 1674
German srt 68
German srt 68
German srt 96
German srt 96
English srt 824
English srt 824
Croatian srt 159
Croatian srt 159
Bulgarian sub 38
Hebrew srt 726
Estonian sub 32
Estonian sub 32
Spanish srt 1582
Spanish srt 1345
English srt 4894
English srt 6518
Swedish srt 188
Swedish srt 188
Hungarian srt 186
Hungarian srt 186
Czech sub 100
German srt 147
Romanian srt 1810
Turkish srt 34
Turkish srt 34
Dutch srt 1114
Serbian srt 300
Bulgarian sub 607
Bulgarian srt 22
Bulgarian srt 22
English srt 1154
Bulgarian sub 34
Bulgarian sub 33
Polish srt 134
Romanian sub 385
Romanian sub 385
Brazilian srt 603
English srt 3498
English srt 3092
Portuguese (BR) srt 569
Hebrew srt 747
Brazilian srt 106
Brazilian srt 106
Polish sub 472
Turkish srt 680
English srt 4305
Romanian srt 307
Bulgarian srt 90
English srt 1608
Croatian srt 1401
Polish sub 393
Slovenian sub 20
Slovenian sub 20
Slovenian sub 20
Albanian srt 4213
Czech sub 76
English srt 400
English srt 400
English srt 400
Albanian srt 64
German srt 112
Serbian srt 140
Croatian srt 2469
Lithuanian srt 4424
Estonian srt 412
Estonian srt 46
Serbian sub 26
Portuguese (BR) srt 4136
Slovenian sub 18
Bulgarian sub 22
Italian srt 210
Hungarian srt 560
German srt 326
Romanian sub 24
Hebrew srt 142
Polish srt 1033
Turkish srt 23
Arabic sub 389
Greek srt 117
Arabic srt 146
Macedonian srt 4498
German srt 484
Turkish srt 63
Turkish srt 6
Turkish srt 6
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 6
Turkish srt 6
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 6
Turkish srt 6
Turkish srt 22
Turkish srt 22
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 14
Turkish srt 14
Turkish srt 7
Turkish srt 7
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 10
Turkish srt 31
Portuguese (BR) srt 441