Веруюто на наемния убиец

Веруюто на наемния убиец

"Съдбата е написана в кръвта ти" е буквална заплаха за Калъм Линч (Майкъл Фасбендър), който след куп генетични изследвания се оказва наследник на тайното общество на Асасините. ASSASSIN’S CREED е необятна, пресичаща времена и светове история за съдбата на човек, който се озовава в центъра на древна битка между две могъщи секти. Единствено чрез овладяване на спомените на своя прародител, запечатани в собствената му ДНК, той ще може да сложи край на конфликта и да спечели собственото си изкупление.
2016-12-21

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Indonesian srt 1521
Bulgarian srt 8841
Spanish srt 48112
Indonesian srt 1913
Romanian srt 10702
Hebrew srt 27211
Hungarian srt 3349
Romanian srt 2675
Greek srt 19013
Arabic srt 18191
English srt 91443
Hungarian srt 1831
English srt 53800
Serbian srt 6945
Bosnian srt 4401
Polish srt 3449
Indonesian srt 1236
Indonesian srt 1368
Portuguese (BR) srt 18198
Turkish srt 2093
Indonesian srt 1005
Portuguese (BR) srt 3656
Czech srt 2176
Romanian srt 683
Persian srt 1355
Portuguese (BR) srt 2339
Indonesian srt 19457
Portuguese srt 14936
Hebrew srt 1916
Arabic ssa 1274
Turkish srt 254
English srt 28409
Portuguese srt 4178
Portuguese (BR) srt 5252
Portuguese srt 12546
Dutch srt 39869
Portuguese (BR) srt 2019
Dutch srt 6546
English srt 131578
Greek srt 6888
Romanian srt 5627
Spanish ssa 13024
Romanian srt 1362
Polish mpl 2832
Serbian srt 4230
Turkish srt 1691
Greek srt 2097
Czech srt 1287
Romanian srt 329
Malay ssa 971
Malay ssa 971
Malay ssa 971
Turkish srt 612
Portuguese (BR) srt 4405
Arabic srt 5692
English srt 21226
Malay ssa 1261
Romanian srt 512
Estonian srt 1314
Polish srt 1416
Arabic srt 1687
Romanian srt 1321
Hebrew srt 6823
Hebrew srt 1041
Macedonian srt 601
Arabic ssa 2049
Malay srt 1796
Indonesian srt 711
Croatian srt 6017
Bulgarian srt 958
Arabic srt 1378
Spanish srt 3159
Persian srt 441
Indonesian srt 336
French srt 2670
Bosnian srt 660
Finnish srt 709
Indonesian srt 66
Polish sub 162
Danish ssa 122